OP Metsäarvio perustuu Metsäkeskuksen ylläpitämään metsävaratietoon, jota ei ole maastotarkastettu metsäarviota laskettaessa. OP Metsäarvio lasketaan vain metsätiloista, jotka Metsäkeskus on inventoinut koko pinta-alaltaan.

OP Metsäarvio perustuu summa-arvomenetelmään. Summa-arvo saadaan laskelmalla yhteen puuston, taimikoiden ja maapohjan arvo. Metsätaloudellinen käypä arvo saadaan tekemällä 30 prosentin kokonaisarvonkorjaus summa-arvon yhteissummasta.

Puutavaralajien hinnoittelun arvona käytetään Luonnonvarakeskuksen julkaisemia puukauppahintoja (alueelliset puukauppahintatilastot). Taimikoiden arvojen ja maan arvon laskennassa käytetään Tapio Oy:n julkaisemia alueellisia taulukkohintoja. Kitu- ja joutomaalle käytetään kiinteästi määriteltyjä arvoja (kitumaa 100 €/ha, joutomaa 50 €/ha).

Löysitkö etsimäsi vastauksen?