OP Metsäarvio perustuu Metsäkeskuksen ylläpitämään metsävaratietoon, jota ei ole maastotarkastettu metsäarviota laskettaessa. OP Metsäarvio lasketaan vain metsätiloista, joille Metsäkeskus on inventoinut kuvioitua metsävaratietoa.

OP Metsäarvio perustuu summa-arvomenetelmään. Summa-arvo saadaan laskelmalla yhteen puuston, taimikoiden ja maapohjan arvo sekä odotusarvo. Metsätaloudellinen käypä arvo saadaan tekemällä 5-40 prosentin kokonaisarvonkorjaus summa-arvon yhteissummasta.

Puutavaralajien hinnoittelun arvona käytetään Luonnonvarakeskuksen julkaisemia puukauppahintoja (alueelliset puukauppahintatilastot). Taimikoiden arvojen ja maan arvon laskennassa käytetään Tapio Oy:n julkaisemia alueellisia taulukkohintoja. Kitu- ja joutomaalle käytetään kiinteästi määriteltyjä arvoja (kitumaa 100 €/ha, joutomaa 50 €/ha).

OP Metsäarviolla on laskettu vain kiinteistön metsätaloudellinen arvo. OP Metsäarviota ei suositella käytettäväksi kiinteistökaupassa, sillä esitetty käypä arvo voi poiketa metsätilamarkkinoilla maksettavasta hinnasta. Esimerkiksi tiestöä, tontteja, rakennuksia tai yhteismetsäosuuksia ei huomioida OP Metsäarviolla.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?