OP Metsän tietolähteinä toimivat Metsäkeskus, Maanmittauslaitos sekä Luonnonvarakeskus. Omaa metsäomaisuuttasi koskevat tiedot siirretään suostumuksellasi Metsäkeskuksen Metsään.fi-verkkopalvelusta.

Puuston tilavuudet on laskettu Metsäkeskuksen tai Luonnonvarakeskuksen aineistosta. Tarvittaessa aineisto on ajantasaistettu nykyhetkeen kasvumalleilla. Euromääräiset arvot saadaan kertomalla puuston tilavuudet Luonnonvarakeskuksen alueellisilla puutavaralajihinnoilla. Metsäkeskuksen aineistoille on laskettu erikseen myös taimikoiden arvot.

Luonnonvarakeskuksen tiedot perustuvat Valtakunnan metsien inventointiin (VMI). VMI perustuu maastokoealamittauksiin, satelliittikuviin ja muihin numeerisiin tietolähteisiin. VMI antaa hyvän arvion metsätilan puuston määrästä ja arvosta kuvaushetkellä. VMI ei huomioi kuvauksen jälkeen tehtyjen hakkuiden vaikutusta metsätilan arvoon. 

OP Metsä ei tuota metsätila-arviota. OP Metsän esittämiä tietoja ei voi siten suoraan käyttää esimerkiksi metsätilan myyntihinnan arvioinnissa tai sukupolvenvaihdosjärjestelyissä sellaisenaan. Mikäli tarvitset arviokirjan metsästäsi esimerkiksi perunkirjoitukseen tai sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun, suosittelemme tilaamaan OP Metsäarvion. Sen voit tilata kätevästi pelkän kiinteistötunnuksen avulla täällä: www.op-metsa.fi/metsaarvio.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?