OP Metsä on metsänomistajalle luotu maksuton työkalu ison omaisuuserän hallintaan. Palvelu yhdistää julkisesti saatavilla olevaa metsätietoa ja esittää sen sinulle selkeässä, helposti ymmärrettävässä muodossa.

Palvelun tavoitteena on tarjota sinulle julkiseen tietoon perustuva arvio metsäsi arvosta sekä neuvoa ja innostaa sinua hoitamaan metsääsi sekä osana elävää luontoa että taloudellista varallisuuttasi. OP Metsästä näet muun muassa arviot metsäkiinteistöjesi puuston määrästä, puuston arvosta sekä hiilensidonnasta. Palvelun ominaisuuksiin kuuluu myös toimenpide-ehdotukset seuraavalle 10 vuodelle.

Tietolähteinä toimivat Metsäkeskus, Maanmittauslaitos sekä Luonnonvarakeskus. Omaa metsäomaisuuttasi koskevat tiedot siirretään suostumuksellasi Metsäkeskuksen Metsään.fi-verkkopalvelusta.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?