OP Metsän arvio hiilinielulaskelmasta perustuu Suomen metsätalouden virallisen CO2-maaraportoinnin periaatteisiin. Laskelmassa huomioidaan sekä puuston että maaperän sitoma hiilidioksidi. Puuston hiilidioksidi lasketaan puulajeittain biomassamalleilla ja maaperän hiilensidonta huomioidaan kivennäis- ja turvemailla alueittain. Vuotuinen hiilensidonta lasketaan 10-vuotiskauden keskiarvona.

Halutessasi voit perehtyä tarkemmin CO2-maaraportoinnin periaatteisiin täällä.

Hiilidioksidissa on hiilen lisäksi happea, ja sen painosta on hiiltä noin 27 prosenttia. Puhtaaksi hiileksi muutettu 100 kg hiilidioksidia vastaa siten 27 kg hiiltä.

Havainnollistus hiilinielun koosta on tehty vertailemalla hiilensidontaa keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeen, joka on suuruudeltaan 10 300 kg hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. Lukema on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran laskelma, joka saadaan laskemalla yhteen asumisesta, liikkumisesta, ruoasta ja muusta kulutuksesta syntyvät hiilipäästöt. Lähteinä ovat Tilastokeskus, Motiva, Luonnonvarakeskus, Liikennevirasto, VTT, SYKE, ENVIMAT, maa- ja metsätalousministeriö sekä D-mat Oy. Lue lisää suomalaisten hiilijalanjäljestä Sitran sivuilta.

Toinen hiilensidonnan havainnollistus liittyy henkilöauton ajokilometreihin. Lukemassa on käytetty lähteenä Traficomin esittämää keskimääräisen henkilöauton hiilidioksidipäästöä Suomessa, joka on 157,6 g/km. Lisää aiheesta voit lukea Traficomin sivuilta.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?