Pika-analyysi sopii kiinteistöstä kiinnostuneelle henkilölle nopeaksi tavaksi arvioida tilan karkea arvo. Pika-analyysin lähdeaineistona käytetään Luonnonvarakeskuksen keräämää ja ylläpitämää Valtakunnan metsien inventoinnin dataa, ja tällä hetkellä hyödynnämme vuoden 2015 aineistoa. Vuoden 2015 jälkeiset hakkuut eivät esimerkiksi siten näy pika-analyysin tuloksissa ollenkaan.

OP Metsä puolestaan on tarkoitettu metsänomistajalle. OP Metsän arvonmäärityksessä lasketaan puustotietojen pohjalta arvio kiinteistön metsätaloudellisesta arvosta. Lisäksi metsänomistaja näkee palvelusta arviot hakkuumahdollisuuksista, hoitotoimenpiteistä ja metsän hiilensidonnasta. Lähdeaineistona käytetään Suomen Metsäkeskusta, Maanmittauslaitosta sekä Luonnonvarakeskusta.

OP Metsäarviossa huomioidaan puuston lisäksi maapohjan arvo sekä kokonaisarvon korjaus, minkä johdosta se soveltuu monipuoliseen käyttöön. OP Metsäarvio on työkaluna tarkoitettu metsänomistajalle, edunvalvojalle, verottajalle ja pankille käytettäväksi. Tietolähteinä toimivat Metsäkeskus, Maanmittauslaitos sekä plus-versiossa tuoreimmat ilma- ja satelliittikuvat asiantuntijan tarkastamana. Lähdeaineisto päivittyy jatkuvasti ja tietojen ajantasaisuutta tarkistetaan useista eri lähteistä.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?